Kategorija Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2015

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2015

Objavio | March 16, 2015 u 11:06 am | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi, Vesti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 5/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 5/2015

Objavio | March 5, 2015 u 8:54 am | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2015/03/Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-3.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi, Vesti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 4/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 4/2015

Objavio | February 23, 2015 u 3:08 pm | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2015/02/Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-JNMV4-2015.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi, Vesti

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Objavio | February 2, 2015 u 10:05 am | Nema komentara

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 114/12), DžUDO SAVEZ SRBIJE Strahinjića Bana 73a, Beograd Objavljuje i dostavlja I N F O R M A C I J U br. 5 Na pitanja ponuđača dajemo sledeće odgovore: P: Molimo da nam...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi, Obaveštenja, Vesti

Poziv za podnošenje ponuda – OP 1/2015

Poziv za podnošenje ponuda – OP 1/2015

Objavio | January 28, 2015 u 12:21 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi, Vesti

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 5/2015

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 5/2015

Objavio | January 28, 2015 u 12:18 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi, Vesti

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 4/2015

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 4/2015

Objavio | January 28, 2015 u 12:10 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi, Vesti

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 1/2015

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 1/2015

Objavio | January 28, 2015 u 12:00 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi, Vesti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 6/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 6/2014

Objavio | August 18, 2014 u 9:39 am | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2014/08/Obaveštenje-o-zakljucenom-ugovoru-3-2.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Objavio | August 18, 2014 u 9:33 am | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2014/08/Obaveštenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 6/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 6/2014

Objavio | July 16, 2014 u 4:10 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Objavio | July 16, 2014 u 4:08 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 4/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 4/2014

Objavio | May 5, 2014 u 9:51 am | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Objavio | March 31, 2014 u 3:50 pm | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2014/03/Obaveštenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Objavio | March 19, 2014 u 1:04 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 1/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 1/2014

Objavio | February 15, 2014 u 5:44 pm | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2014/02/Obaveštenje-o-zakljucenom-ugovoru-2.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Objavio | February 6, 2014 u 2:07 pm | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2014/02/Obaveštenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Objavio | January 19, 2014 u 1:01 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 1/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 1/2014

Objavio | January 19, 2014 u 12:36 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

© 2011 WideZine. All rights reserved.