Kategorija Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Objavio | July 16, 2014 u 4:08 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 4/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 4/2014

Objavio | May 5, 2014 u 9:51 am | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Objavio | March 31, 2014 u 3:50 pm | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2014/03/Obaveštenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Objavio | March 19, 2014 u 1:04 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 1/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 1/2014

Objavio | February 15, 2014 u 5:44 pm | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2014/02/Obaveštenje-o-zakljucenom-ugovoru-2.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 2/2014

Objavio | February 6, 2014 u 2:07 pm | Nema komentara

Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, 124/12), Džudo savez Srbije objavljuje obaveštenje o zaključenom ugovoru. [gview file="http://judo.rs/wp-content/uploads/2014/02/Obaveštenje-o-zakljucenom-ugovoru.pdf" height="1000px"...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 2/2014

Objavio | January 19, 2014 u 1:01 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 1/2014

Poziv za podnošenje ponuda – JNMV 1/2014

Objavio | January 19, 2014 u 12:36 pm | Nema komentara

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom...

Objavljeno u kategoriji: Javne nabavke i tenderi

© 2011 WideZine. All rights reserved.