XIX Međunarodni memorijalni turnir „Vladan Petrović“ / XIX International Memorial Tournament „Vladan Petrovic“

Objavio | April 12, 2013 u 6:11 pm | Nema komentara | Najave, Takmičenja Judo saveza Beograda

Tradicionalni XIX Međunarodni memorijalni turnir „Vladan Petrović“ će se održati 28. aprila 2013. godine u Centru za kulturu i sport „Šumice“, Ustanička 125 Beograd. Traditional XIX International memorial tournament „Vladan Petrovic” will be held on Sunday 28 April 2013. in Sport center „Šumice“, Street Ustanička 125, Belgrade, Serbia.

PRAVO UČEŠĆA:

POLETARCI-KE

 • rođeni 2003. i mlađi:        kategorije (kg) 22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46,+46
 • rođene 2003.i mlađe:       kategorije (kg) 22, 25, 28, 31, 34,38, 43, +43

PIONIRI-KE

 • rođeni 1999. i mlađi         kategorije (kg) 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73
 • rođene 1999. i mlađe        kategorije (kg) 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63

KADETI-TKINJE

 • rođeni 1996. i mlađi            kategorije (kg) 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90
 • rođene 1996. i mlađe           kategorije (kg) 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

SATNICA TAKMIČENJA

Zvanično merenje:  od 08,00 – 09,30 časova

Žrebanje:  od 09,30 – 10,15 časova

Svečano otvaranje:   od 10,15 časova

Početak takmičenja:  od 10.30 časova

 

Svaki takmičar mora posedovati takmičarsku knjižicu sa urednom registracijom i overenim lekarskim pregledom. Za takmičare iz inostranstva i pasoš.

Osiguranje takmičara ide na teret matičnih klubova.

Organizacija u skladu sa Pravilnikom o organizaciji takmičenja JSS.

 • Na takmičenju se očekuje učešće ekipa iz Rusije,Mađarske,Rumunije,Bugarske, Makedonije,Crne Gore,Hrvatske,BIH,Slovenije…..

 

PRIZNANJA I NAGRADE

MEDALJE:

 • za osvojeno I, II i dva III mesta

PEHARI:

 • za najuspešniju ekipu u svakoj uzrasnoj kategoriji
 • za najuspešnijeg takmičara u svakoj uzrasnoj kategoriji
 • za najuspešniju ekipu u ukupnom plasmanu

 

TAKMIČENJE ĆE SUDITI SUDIJE SAVEZNOG RANGA

SISTEM TAKMIČENJA:
JEDNOSTRUKI REPASAŽ PO PRAVILIMA JUDO SAVEZA SRBIJE

TAKMIČARSKA TAKSA ZA SVE KATEGORIJE I UZRASTE:

700,00 dinara (10 € za strane takmičare). Uplata se vrši na licu mesta ili na tekući račun OJK BEOGRADA 325-9500 9000 16888-67.

Za smeštaj se možete obratiti treneru Slaviši Pejčiću (tel. +381 64 8922637):

 • Hostel (noćenje 10 € po osobi. Prijava za hostel je do 20.04.2013. na gore navedeni telefon trenera ili na e-mail: paki2007@open.telekom.rs.

Za sve bliže informacije možete se obratiti na telefone ili e-mail:

064/17 31 067 Milan Dišović, sportski direktor

063/277 085 Slaviša Nerandžić, trener

064/89 22 637 Slaviša Pejčić, trener

office@ojkbeograd.rs ili paki2007@open.telekom.rs

 

Sportski pozdrav

Generalni sekretar

Boris Mandić

Dopis u PDF formatu (za štampu) možete videti i preuzeti ovde.

 


 

OFFICIAL RIGHT TO TAKE PART

BOYS

–      U10 – born 2003. and younger         categories (kg):  -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, +46

GIRLS

–   U10- born 2003. and younger          categories (kg): -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43

BOYS

–   U14 – born 1999. and younger       categories (kg): -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60,   66,

-73, +73

GIRLS

–   U14 – born 1999. and younger        categories (kg): -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

BOYS

-CADETS: born 1996 and younger     categories (kg): -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

GIRLS

– CADETS: born 1996 and younger     categories (kg): -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, -+70

PROPOSITIONS

COMPETITION SCHEDULE

Official weigh-in:          from 08.00 AM  to  09.30 AM

Draw:                         from 09.30 AM  to  10.30 AM

Beginning of competition:          at 10.30 AM

–         Contestants must have competitors book with regular registration and certified health-check

–         Contestants from foreign countries must have passport

–         Contestants insurance is going to their clubs load

–         Organization of the competition will be in accordance to the Serbian Judo Federation Official Rules

–     Expected contestants from: Russia,Hungary, Romania, Bulgaria, Macedonia,Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia…

 

JUDGEMENT:

–         Matches will be judged by Federation ranged referees

COMPETITION SYSTEM:

–         Single repesage in accordance to to the Serbian Judo Federation Official Rules

ENROLMENT TAX (FOR EACH AGE AND WEIGHT CATEGORIES):

–         700,00 RSD per athlete – for domestic athletes

–         10,00 EURO per athlete – for foreign athletes

 

Payment:

On the spot or on the OJK BEOGRAD bank account: 325-9500 9000 1688 – 67

 

CREDITS AND PRIZES

MEDALS:

–         for I, II and two III places

GOBLETS:

–         for the most successfull team in each age-category

–         for the most successfull competior in each age-category

–         for the most successfull team in whole standing

 

ACCOMODATION

–         Hostel 10,00 EURO per person per night

*application for accomodation in hostel untill 20.04.2013.

Person responsible for accomodation – coach Slaviša Pejčić (tel. +381 64 8922637,

e-mail:paki2007@open.telekom.rs )

For all aditional information please don’t hesitate to contact us

–         064/17 31 067 Milan Dišović, gen.menager

–         063/277 085 Slaviša Nerandžić, coach

–         064/89 22 637 Slaviša Pejčić, coach

–       omladinskidzudoklub@ikomline.net or paki2007@open.telekom.rs

 

Sport’s greeting

Boris Mandic

General Secretary

Outlines Download (English)


Komentari

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar.

© 2011 WideZine. All rights reserved.