Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je otkazan Evropski kup Sarajevo u periodu od 21.03.2020. godine.

Sekretar
Goran Vucelja