Sudijski seminar Džudo saveza Srbije će se održati u periodu od 27.08. do 29.08.2021. godine u Banji „Kanjiža“, adresa Narodni put bb, 24420 Kanjiža.

Prijava za sve sudije mora biti izvršena najkasnije do 20.08.2021. godine na mejl Džudo saveza Srbije office@jss.rs.

Seminar je obavezan za sve sudije koje žele da overe sudijsku licencu.

Seminar će voditi Bogdan Šujica - v.d. predsednika Sudijske komisije DžSS, Siniša Škrbić - internacionalni A sudija, Nikola Malešević - internacionalni A sudija i Svetozar Otić - internacionalni B sudija.

Sudijska komisija DžSS
V.d. predsednika
Bogdan Šujica

Priloženi dokumenti