25.10.2015.god.(nedelja) -  Sportski centar Ruma, V.Dugoševića 100

Satnica takmičenja:

  • 08,30h – 09,30h – prijava i merenje takmičara-ki

  • 09,30h – 10,30h –žrebanje

  • 10,30h – početak takmičenja


Pravo učešća:                                                                                                                                          Mlađi poletarci (2007.god. i mlađi)  Kategorije: - 20, 22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, +46kg         Mlađe poletarke (2007.god.i mlađe) Kategorije:  -20,22, 25, 28, 31, 34,38,+38kg                       Stariji poletarci (2005.god - 2006.god.) Kategorije:-22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50, +50kg         Starije poletarke (2005.god. – 2006.god.) Kategorije: - 22, 25, 28, 31, 34, 38, 43, +43kg             Mlađi pioniri (2003.god-2004.god) Kategorije: -28, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60,66,+66kg            Mlađe pionirke (2003.god- 2004.god.) Kategorije: - 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, +56kg

Kotizacija za učešće na takmičenju je 700 dinara( za strane takmičare 6 eura), a za klubove koji dovedu preko 10 takmičara kotizacija je 500 dinara po takmičaru.

Prijave su moguće na e-mail:judoclubruma@yahoo.com do 23.10.2015.godine.

Uplate možete izvršiti na žiro račun broj: 330-12000790-45 CREDIT AGRICOLE ili na licu mesta.

Osiguranje pada na teret matičnog kluba.Obavezna takmicarska knjižica sa važećim lekarskim pregledom.

Sistem takmičenja: takmičenje se održava na četiri borilišta, po sistemu dvostrukog repasaža.

U kategoriji poletaraca-ki(mlađih i starijih) borbe traju 2 minuta.

U kategoriji mlađih pionira-ki borbe traju 3 minuta.

Organizator zadržava pravo izmene sistema takmičenja u skladu sa trenutnom situacijom.

Nagrade i priznanja: medalje i diplome za prvo, drugo i dva treća mesta, pehari za najuspešnije takmičare i ekipe.

Napomena: Organizator ne snosi odgovornost za eventualni nestanak bilo kakvih vrednosti kao što su novac, nakit, garderoba, oprema itd, kao ni odgovornost za bilo kakve povrede.

U slučaju potrebe za smeštajem ili bilo kojim drugim informacijama:

Kontakt osobe:* Lazić Dušan +381(0)65 3474 387* +381(0)64 861 56 70* Kurjega Miroslav +381(0)63 8036 630*Malesevic Nikola +381(0)63 528 652