Tradicionalno, početkom svake kalendarske godine, prema kalendaru Džudo saveza Srbije,  kreće se sa pripremama i polaganjima kandidata za DAN stepen majstorskih pojaseva.
U organizaciji Džudo saveza Vojvodine održano hospitovanje zainteresovanih kandidata, 26. i 27. januara 2023. pod stručnim vođstvom Nenada Mihailovića i Svetlane Vajnberger Mihelčić.
Prema protokolu, pred komisijom DŽSV kandidati su 28. januara 2023. u sali UJISK Slavija polagali za DAN stepen pojaseve Džudo saveza Srbije.