K O N K U R S za upis kandidata za pohađanje Programa stručnog osposoblјavanje lica za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu III nivoa za sticanje zvanja operativni trener u sportu i operativni menadzer u sportu.