Dana 30. januara 2016. godine u Novom Sadu, u sali UJISK „Slavija“ Novi Sad, sa početkom u 15.00 časova, održaće se polaganje za Majstorske DAN stepene Džudo Saveza Srbije. Polaganje za Majstorske pojaseve održaće se po pravilniku Džudo saveza Srbije, koji je usvojen na Upravnom odboru Saveza 21. marta 2013. godine. Pravilnik je donesen na osnovu pravilnika za polaganje za Majstorske pojaseve EJU i IJF.

 

Zainteresovani Kandidati, koji žele da polažu za Majstorske i Više majstorske pojaseve, mogu se prijaviti takmičari, treneri, sudije i sportski funkcioneri iz Srbije, Bosne i Hercegovine (Republike Srpske) i Crne Gore (na osnovu odluke EJU da je DŽudo Savez Srbije mentor navedenim stranim džudo savezima). Da bi prijava bila punovažna, Džudo savezi Crne Gore i Bosne i Hercegovine moraju da Džudo savezu Srbije pošalju dopis da su saglasni da njihovi kandidat (iz njihove Džudo Saveza) mogu da polažu pred DAN Komisijom Džudo saveza Srbije. To znači da kandidati iz Crne Gore i iz Bosne i Hercegovine treba da traže od svojih Saveza saglasnost da mogu polagati pred Komisijom DAN Kolegijuma DŽSS. Ukoliko nemaju traženu saglasnost, neće moći polagati prijavljeni ispit.

 

U cilju priprema za polaganje, organizuje se hospitovanje na kome će Kandidati za polaganje majstorskih pojseva moći da utvrde znanja i da isprave eventualne greške. Hospitovanje će se održati 28, 29. i 30. januara 2016. godine i to: 28 i 29. januara. (četvrtak i petak) pre podne od 11,00 – 12,30 i poslepodne od 15,00 – 16,30 časova, dok će se 30. januara (subota pre podne) održati od 10,00 – 12,00 časova. Hospitovanje će se održati u džudo Sali UJISK „Slavijja“  Novi Sad.

 

Posebna napomena!! Na Internetu možete pronaći video klipove svih Kata koje su u programu polaganja. Potrebno je samo da ukucate naziv Kate i možete utvrditi redosled tehnika i način izvođenja Kate.

 

Svi kandidati mogu da se prijave DAN Kolegijumu (kancelarija Džudo saveza Srbije, Strahinjića Bana 73a najkasnije do 22. 01. 2016. godine. Sve prijave koje stignu u Savez nakon 22. januara neće se razmatrati kao mogućnost za polaganje, jer Komisija DAN Kolegijuma zaseda 25. januara u 11.00 časova i donosi odluku koji Kandidati ispunjavaju uslove polaganja za Majstorska zvanja. Takođe, neophodno je da se uplati taksa za polaganje ispita. Ukoliko taksa nije uplaćena i ne priloži se dokaz o uplati, Kandidat neće moći da izađe na polaganje ispita. Kandidatu koji ne položi ispit neće se vratiti uplaćena taksa, jer se u okviru takse nalaze svi troškovi organizacije polaganja.

 

POSEBNE NAPOMENE

Sve prijave moraju da se podnesu na obrascu za polaganje za DAN stepen. Obrasci se nalaze na Sajtu Saveza. Svaki drugi način prijavljivanja smatraće se nevažećim.

Prilikom popunjavanja obrasca Prijave, u rubrici sportski, trenerski i ostali rezultati, isljučivo navesti rezultate postignute nakon dobijenog poslednjed DAN stepena.

 

Upravni odbor je na svojoj sednici doneo odluku o visini  taksi za polaganje Majsorskih ispita.

 

Taksa za polaganje Majstorskih ispita  su sledeće:

 

DAN-stepen – 10.000,00 dinara.

DAN-stepen – 15.000,00 dinara.

DAN-stepen – 20.000,00 dinara.

DAN-stepen – 23.000,00 dinara

DAN-stepen – 28.000,00 dinara.

DAN stepen – 33.000,00 dinara.

DAN stepen – 38.000,00 dinara.