Poštovani,

 

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodelu organizacija nacionalnih takmičenja za 2016. Godinu

 

 

  1. 02. 2016. Prvenstvo Srbije –kadeti(m+ž)

  2. 03. 2016. Prvenstvo Srbije - juniori (m+ž)

  3. 04. 2016. Studentsko prvenstvo Srbije

  4. 04. 2016. Prvenstvo Srbije – stariji pioniri(m+ž)

  5. 05 2016. Prvenstvo Srbije – seniori (m+ž)

  6. 04. 06. 201 Prvenstvo Srbije – mlađi pioniri (m+ž)

  7. 10. 2016. Otvoreno  Prvenstvo Srbije – 23 godine seniori (m+ž)


26.-27 11.2016.            Ekipno prvenstvo seniori,Ekipno prvenstvo seniorke.

 

Rok za dostavu kandidature za organizacioju takmičenja je 30.12.2015. godine.
NAPOMENA: Na osnovu   člana 35 Pravilnika o takmičenbjima Džudo Saveza Srbije koji glasi:«U Nacionalni kalendar takmičenja mogu ući samo turniri koji u toku jednog dana na programu takmičenja nemaju više od tri (3) uzrasne kategorije takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji».

 

Takođe će se u 2016. Godini primenjivati član 12. Stav 3. Takmičarskog Pravilnika Džudo saveza   Srbije i na Regionalnim i na Nacionalnim takmičenjima (bez potvrda kluba, roditelja takmičara oi specijalnog pregleda takmičari neće moći nastupati).

 

«Na turnirima koje organizuju osnovne organizacije-klubovi jedan takmičar može

učestvovati samo u jednoj uzrastnoj kategoriji.»

 

Molimo Vas da o ovome obavestite svoje osnovne organizacije-klubove. Ko prekrši

Pravilnik DŽSS u 2016. neće mu biti uvršeten turnir u kalendar za 2017. godinu.

 

 

Predsednik TK D|.S.S.

Prof.dr Miroljub Blagojević