Obaveštavamo Vas da će se pojedinačno prvenstvo Beograda za učenike osnovnih i srednjih škola ( m + ž ) održati u sreda 09. 03. 2016. godine u skladu sa sledećim propozicijima :

 

ORGANIZATOR : Džudo savez Beograda

 

DAN I MESTO ODRŽAVANJE : 09. 03. 2016. ( sreda ) – SC Šumice

 

SISTEM TAKMIČENJA : KO sistem sa duplim repasažom

 

SATNICA TAKMIČENJA :

 

07:30 – 08:00 h – kontrolno merenje

08:00 – 09:00 h – zvanično merenje

09:00 – 10:00 h – žrebanje

10:00 – svečano postrojavanje takmičara i sudija - himna

10:00h – početak takmičenja

 

 

 

 TEŽINSKE I UZRASNE KATEGORIJE:

 

-Prvu grupu činiće dečaci i devojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole u sledećim težinskim kategorijama:

 

Devojčice: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43.

Dečaci: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50.

 

 

-Drugu grupu činiće dečaci i devojčice od 5. do 8. razreda osnovne škole u sledećim težinskim kategorijama:

 

Devojčice: -32, -36, -38, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63.

Dečaci: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73.

 

-Treću grupu činiće muškarci i devojke od 1. do 4. razreda srednje škole u sledećim težinskim kategorijama:

 

Devojke: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78.

Muškarci: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100.

 

 

 

TOLERANCIJA TEŽINE : NEMA TOLERANCIJE TEŽINE

 

UČESNIČKA TAKSA : NEMA UČESNIČKE TAKSE

 

DOKUMENTA : Takmičarska knjižica obavezno ( lekarski pregled ne stariji od 6 meseci )

 

Osiguranje ide na teret klubova. Prvenstvo Beograda se organizuje u skladu sa pravilnikom JSS i JSB.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Predsednik takmičarske komisije Beograda

Radisav MarkovićJSBsliderJSS