Obaveštavamo sve klubove i njihove takmičare koji nameravaju da nastupe na EK u Teplicama da izvrše prijavu preko kancelarije JSS do 31. marta 2016.
Planirano je da se bude jedan dan na kampu (dva treninga).
Sve informacije o propozicijama i ceni smeštaja na EK u teplicama mogu se naći na portalu eju.net
Nacionalni treneri ženske i muške reprezentacije

Dragan Spasić

Munir Šabotić