Poštovani,

Svi klubovi koji su zainteresovani za odlazak na juniorski EJU turnir u LINJANU 09.-10. april, dužni su da se jave kancelariji Dž.S.S. do petka 25.03.2016. god. Sve potrebne informacije možete dobiti na sajtu  Saveza ili EJU  http://www.eju.net/?portalId=87&id=2381 , kancelariji Dž.S.S. i trenera juniorske reprezentacije.

Posle ovoga roka nećemo biti u mogućnosti da organizujemo smeštaj, rezervisali smo privatni smeštaj jer je

Jeftiniji I za klubove I za Savez,

 

Obavezna je uplata učesničke takes po takmičaru od 50,00 EURA.

 

Pošto ja zaključena lista prijavlejnih obaveštavamo Vas sledeće:

 

  1. Troškovi smeštaja sa doručkom po osobi iznose 60,00 EURA po takmičaru

  2. Troškovi transporta po osobi iznose 57,00 EURA

  3. Troškovi učesničke takes po takmičaru 50,00 EURA

  4. Na put se kreće 08.04. ujutru u 04,00 časova.


 

Molimo klubove da za svoje takmičare obezbede potrebna sredstva za odlazak i učešće na takmičenju kao

i sredstva za ishranu pošto je obezbeđen samo smeštaj.

 

 

S poštovanjem,

 

Nacionalni treneri                                                                                               Generalni sekretar

 

Mirsad Nurkić                                                                                                      Lidija Popović

Nedeljko Đukić