Obaveštavamo Vas da će se pojedinačno prvenstvo Srbije za učenike osnovnih i srednjih škola ( m + ž ) ,a u okviru Olimpijskih Igara školske omladine za 2016. godinu, održati u Četvrtak 12. 05. 2016. godine u skladu sa sledećim propozicijima :

 

ORGANIZATOR : Džudo savez Srbije

DAN I MESTO ODRŽAVANJE : 12. 05. 2016. ( četvrtak ) Niš, Sportski hala „Čair“

SISTEM TAKMIČENJA : KO sistem sa duplim repasažom

 

SATNICA TAKMIČENJA :

08:00 – 09:00 h – kontrolno merenje

09:00 – 10:00 h – zvanično merenje

10:00 – 11:00 h – žrebanje

11:00h – početak takmičenje

 

TEŽINSKE I UZRASNE KATEGORIJE:

-Prvu grupu činiće dečaci i devojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole u sledećim težinskim kategorijama:

 

Devojčice: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43.

Dečaci: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50.

 

-Drugu grupu činiće dečaci i devojčice od 5. do 8. razreda osnovne škole u sledećim težinskim kategorijama:

 

Devojčice: -32, -36, -38, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63.

Dečaci: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73.

 

-Treću grupu činiće muškarci i devojke od 1. do 4. razreda srednje škole u sledećim težinskim kategorijama:

 

Devojke: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78.

Muškarci: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100.

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

Po 4 takmičara u svakoj težinskoj kategoriji plasiranih na regionalnim školskim prvenstvima Beograda,

Centralne Srbije i Vojvodine.

 

DOKUMENTA : Takmičarska knjižica obavezno ( lekarski pregled ne stariji od 6 meseci )

 

Osiguranje ide na teret klubova. Prvenstvo Srbije se organizuje u skladu sa Pravilnikom JSS .

 

 

Predsednik TK DŽSS

Prof. Dr Miroljub Blagojević,s.r.