Poštovani,

UJSK "Slavija" Novi Sad, Judo federacija Srbije i Vojvodine organizuju 9. MEĐUNARODNI TURNIR "MEMORIJAL SVETOZAR - DRAŽA MIHAILOVIĆ" za muškarce 04. septembar 2016.god. u Novom Sadu.