Tehnički organizator:AKADEMIJA JOČIĆ“

Vreme i mesto održavanja: 17sep.2016-Hala Sportova Pančevo

Satnica:  Prijava I Merenje: 08:30-10:00

Žrebanje:  10:00-10:45

Početak Takmičenja:  11:00

Starosne i Težinske kategorije:

Mladje poletarke  (2008. i mladje) -20,-22,-25,-28,-31,-34,+34

Mladji poletarci  (2008, i mladji) -20,-22,-25,-28,-31,-34,-38,+38

Poletarke ( 2006 i 2007) -22,-25,-28,-31,-34,-38,-43,+43

Poletarci   (2006 i 2007) -22,-25,-28,-31,-34,-38,-42,-46,-50,+50

Pionirke  (2002,2003,2004,2005)-32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63

Pioniri(2002,2003,2004,2005)-30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,-73,+73

Osiguranje:  Na teret matičnih klubova

Takmičenje: Takmičenje se održava na četiri borilišta po pravilima JSS

Dokumenta:  Svaki takmičar mora posedovati takmičarsku knjižicu sa urednom registracijom I overenim lekarskim pregledom.

Taksa:  Za sve uzrasne I težinske kategorija ,taksa je 700 din.Uplata se može vršiti na licu mesta ili na žiro račun kluba:250-1490000875060-50

Priznanja I nagrade:  Diplome i medalje za I,II i dva treca mesta.

Pehar za najuspešnijeg takmičara-ku u svakoj uzrasnoj kategoriji.

Veliki pehar za najboljeg takmičara-ku celog turnira.

Posebna nagrada za trenere koji dovedu vise od deset takmicara.

Informacije: Barna Vlastimir 021/523-090;Siniša Šupić 060/53-607-04

Miroslav Jočić 060/650-0-940    Šampionski pozdrav “AKADEMIJA JOČIĆ”