U utorak 13 septembra je Igor imao transplantaciju maticnih celija.
Sve ide po planu i u predvidjenim reakcijama. U bolnici je do kraja meseca a
zatim ambulantske kontrole. Puno pozdrava od porodice Nurkic.