Obaveštavamo klubove JSS, koji procenjuju da njihovi takmičari imaju kavlitet za nastup na evropskim kupovima, da izvrše prijavu istih za učešće na Evropskom Kupu za kadete i kadetkinje u Zagrebu, preko kancelarije JSS do 27. 02. 2017. Takmičari koji nastupaju na evropskim kupovima moraju posedovati ID karticu i adekvatnu sportsku opremu (plavi, beli kimono).
Klubovi su u obavezi da svojim trenerima i takmičare organizuju prevoz i izvrše rezervaciju hotela.
Kontakt osoba za rezervaciju smeštaja je Lucija Njirić ,
telefon : +385 99 492 66 79
mail: ecup-zagreb@judo.hr
Zakazujemo sastanak i akreditovanje svih takmičara JSS 11.03. 2017. u 13 časova. Akreditacija će se izvršiti u oficijalnom hotelu ,,Panorama” , Trg Krešimira Ćosića 11.
Nacionalni treneri kadetske ženske i muške reprezentacije
Dragan Spasić
Munir Šabotić
jss