Obaveštavamo Vas da će se Prvenstvo Beograda za učenike osnovnih i srednjih škola ( m + ž ), a u okviru Olimpijskih igara školske omladine za 2017.godinu, održati u sredu 01.03.2017. u skladu sa sledećim propozicijama:
ORGANIZATOR: Džudo Savez Beograd
DAN I MESTO TAKMIČENJA: 01.03.2017 (sreda) – SKC Šumice
SISTEM TAKMIČENJA: KO sistem sa duplim repasažom
SATNICA TAKMIČENJA:
07:30 – 08:00- kontolno merenje
08:00 – 09:00 – zvanično merenje
09:00 – 10:00 – žrebanje
10:00 – početak takmičenja
TEŽINSKE I UZRASNE KATEGORIJE:
-Prvu grupu čine dečaci i devojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole u sledećim težinskim kategorijama:
Devojčice: -22, - 25, -28, -31, -34, -38, -43, +43
Dečaci: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50
-Drugu grupu činiće dečaci i devojčice od 5. do 8. razreda osnovne škole u sledećim težinskim kategorijama:
Devojčice: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
Dečaci: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73

-Treće grupu čine muškarci i devojke od 1. do 4. razreda srednje škole u sledećim težinskim kategorijama:
Devojke: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Muškarci: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
PRAVO UČEŠĆA:
Po 4 takmičara u svakoj težinskoj kategoriji plasira se na pojedinačno Školsko Prvenstvo Srbije.
DOKUMENTA: Takmičarska knjižica obavezno ( lekarski pregled ne stariji od 6 meseci )
Osiguranje ide na teret klubova. Prvenstvo Beograda se organizuje u skladu sa Pravilnikom JSS.

Predsednik DŽSB
Radisav Marković