Obaveštavamo klubove da do 24. aprila 2017. prijave svoje takmičare za učešće na Evropskom Kupu Ploiesti 2017  preko kancelarije JSS.  Judo Savez Srbije snosi troškove svim reprezentativcima koji su ostvarili dobre rezultate osvajanjem medalja na evropskom prvenstvu u protekloj godini  i evropskim kupovima u tekućoj godini. U zavisnosti od broja prijavljenih takmičara postoji mogućnost organizovanog prevoza. O visini iznosa troškova smeštaja i ishrane možete se infrmisati na sajtu EJU u najavi predmetnog takmičenja. Svi takmičari I treneri koji putuju na Evropski Kup u Ploiesti moraju imati putno zdrastveno osiguranje.

Takmičari za koje ne plaća Džudo savez Srbije treba sa sobom da imaju 200,00 EURA za smeštaj i ishranu

U Ploestiju.

 

Takođe mobaveštavamo trenere da neće biti omogućeno od strane organizatora pojedinačno

Prijavljivanje takmičara na akreditacije. Svi takmičari moraju da budu na akreditaciji zajedno

  1. maja 2017. Godine do 13,00 časova u hotelu Central.


 

Mole se klubovi takođe da obaveste hitno kancelariju Saveza kako će njihovi takmičari doputovati

Ploiesti kojim prevozom.

 

Nacionalni treneri ženske i mužke kadetske reprezentacije

Dragan Spasić

Munir Šabotić