Na izbornoj Skupštini  Džudo saveza Centralne Srbije održanoj 14. maja 2017. godine dr Mirsad Nurkić, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i dugogodišnji trener reprezentacije i UDŽK Kinezis iz Niša, izabran je novog predsednika Upravnog odbora.

U radu skupštine učestvovali su predstavnici 23 kluba od  32 registrovana u DŽS Centralne Srbije.

Dosadašnjem predsedniku UO Draganu Spasiću istekao je mandat, a dugogodišnji saradnici Spasić i Nurkić kao treneri reprezentacije, usaglasili su stavove i predložili nove članove UO kao i pojedine komisije. Dragan Spasić će u narednom periodu nastaviti da zastupa interese CS u Upravnom Odboru džudo saveza Srbije dok je dosadašnji predsednik Skupštine Saša Lazetić, dobio je poverenje delegata da i u narednom mandatu bude na čelu Skupštine CS.

-Na predlog dugogodišnjeg saradnika i trenera reprezentacije Dragana Spasića izabran sam za predsednika Džudo saveza Centralne Srbije što je izuzetno  priznanje ali i velika obaveza. Plan je da i u naredno periodu u svakom segmentu nastavimo koordinirani rad sa Džudo savezom Srbije. Kao i do sada radićemo na poboljšanju uslova takmičenja u Centralnoj Srbiji  i  pomoći klubovima. Naš cilj je da  stvorimo što bolje takmičare -istakao je za sajt DŽS Srbije Mirsad Nurkić.