Na redovnoj a odmah zatim i izbornoj Skupštini Džudo saveza Vojvodine izabrano je novo rukovodstvo. Poverenje svih delegata za naredne četiri godine dobili su Svetislav Vukmirica  i Miroljub Ničić.

Za funkciju predsednika Upravnog odbora  DŽS Vojvodine, jednoglasno je izabran Miroljub Ničić ( za poverenje Ničiću glasalo je 27 delegata).  Poverenje delegata u potpunosti je dobio i Svetislav Vukmirica ( za koga je takođe glasalo  svih 27 delegata)  koji će u narednom periodu  obavljati funkciju predsednika Skupštine DŽS Vojvodine.

Andrija Mumović je predao kandidaturu ali kako je podržan samo od matičnog kluba (DŽK Cement) nije ispunio uslov propisan Statutom da ga mora predložiti i podržati bar 10 klubova.

Na izbornoj skupštini izabrani su i novi delegati DŽS Vojvodine koji će učestvovati i predstavljati DŽSV u Upravnom odboru DŽS Srbije i to : Nenad Mihailović, Bogdan Šujica i Novak Novaković.