Поштовани пријатељи,

Увидом у пријаве у бази података Европске и Светске јудо федерације установљено је да се одређени број такмичара самостално пријављује за учешће на међународним такмичењима која су у календару поменутих организација без координације и сагласности Џудо савеза Србије. Свесни чињенице да је то до сада била установљена пракса сматрамо да је време да се са истом и прекине јер нас на то упућују  позитивни прописи Републике Србије дефинисани Законом о спорту.

Законом о спорту је препознат проблем „стихијског“ пријављивања и наступа наших спортиста на међународним такмичењима без контроле националних гранских савеза. Како су истим тим Законом национални грански савези који су од интереса за Републику Србију препознати као једини носиоци одређених грана спортова сматра се да су и одговорни за све оно што се у том спорту дешава било да се ради о позитивним или негативним стварима. Дакле у овом случају законописац је јасно прецизирао начине пријављивања екипа и спортиста за учешће на међунаордним такмичењима, а  како би се таквим чињењем избегле евентуалне непријатности у којим би се могли наћи национални грански савез  па и Република Србија.

Зато је Законом о спорту и успостављана обавезе да спортске организације, спортске екипе и спортисти могу учествовати на међународним спортским приредбама само уз претходну сагласност надлежног националног гранског савеза , што Џудо савез Србије  јесте, дефинисано је чланом 165 Закона о спорту.

Колико је поштовање ове одредбе важна за законописца говори и чињеница да је за не поштовање ове одредбе дефинисана и казнен мера и то у члану  175 Закона о спорту где се каже да ће се новчаном  казном од 500.000 до 2.000.000 динара казнити спортска организација или друго правно лице  уколико њихове спортске екипе и спортисти учествују на међународним спортским приредбама без сагласности надлежног националног гранског спортског савеза.

Напомињемо да ће убудуће свако пријављивање такмичара за учешће на међународним такмичењима бити организовано искључиво преко канцеларије Џудо савеза Србије. То даље значи да ће  спортисти пре пријаве за учешће на неком међународном такмичењу морати да испуне одређене критеријуме који ће бити дефинисани у Правилнику о репрезентацији Џудо савеза Србије и да ће тек након формалног одобрења националног тренера  и спортског директора исти моћи да уђе у процедуру пријаве за такмичење. Ова процедура ће изгледати тако да пријаву за такмичење врши канцеларија  ЏСС, а тек након одобрења спортског директора и након дефинисања свих услова за учешће такмичара у смислу испуњавања критеријума, провере осигурања спортиста и финансијских обавеза било да се ради о програмима које финансира Олимпијски комитет Србије, Џудо савез Србије или клуб такмичара. Након тога канцеларија ЏСС ће извршити пријаву нашег тима за учешће на одређеном такмичењу и извршити резервацију,  а касније и плаћање, смештаја и транспорта за учеснике у наведеној акцији. То даље значи да је ОБАВЕЗА савеза да организује одлазак на међународна такмичења као јединствени национални тим. Ова обавеза ће се односити само за такмичења која се налазе у календару ЕЈУ и ИЈФ-а.

Када говоримо о учешћу на турнирима који нисуу наведеним календарима обавеза клубова је да за учешће на таквим такмичењима клубови добију одобрење савеза али сва остала процедура пројављивања, организације смештаја, транспорта осигурања је у одговорности клубова.

Све ове процедуре ће бити део Правилника о репрезентацији и других правилника којима се ближе уређује организација савеза.

Надамо се да ће оваквим начином рада наше активности као спорта бити много боље координисане и јасније постављене.

С поштовањем,

СПОРТСКИ ДИРЕКТОР ЏСС

Доц.др Драган Атанасов