J U D O  K L U B                                                                                    ”LSK- L A Ć A R A K

XXII MEĐUNARODNI Judo turnir

Laćarak-open 2017

 

Mesto : Srednja škola TŠC Sremska Mitrovica

Vreme:23.09.2017./Subota/                       Satnica takmičenja:                                                                                      09:00 - 10:00 zvanično prijavljivanje i vaganje     10:00 - 11:00 žrebanje                                                                                                                                                                                                    11:00-Početak takmičenja    

                                         Uzrasne i težinske kategorije:

poletarci-ke      2007 i mlađi        dečaci:-22,-25,-28,-31,-34,-38,-42,-46,-50,+50.

                                                      devojčice:-22,-25,-28,-31,-34,-38,-43,+43.

                                                                                                                                 ml.pioniri-ke   2005-2006god.     dečaci:-30,-34,-38,-42-46-50-55-60-66+66,

                                                      devojčice: :-32,-36,-40,-44-48-52,-56+56

                                                                                                                                  st.pioniri-ke   2003-2004god        dečaci:-30, -34,-38,-42, -46-50-55-60,-66,-73,+73           

                                     devojčice:-32,-36, -40,-44,-48,-52,-57,-63,+63            

Takmičenje će se održati na 4 borilišta,sude sudije saveznog ranga.                      Tolerancije težine nema .

Učesnička taksa : 700,00 din ili 7 eura.

Uplata se vrši na licu mesta ili na tekući račun 355-101-941-405 vojvođanska banka

Sistem takmičenja :             Takmičenje će se održati sistemom jednostrukog repasaža, a u kategorijama sa 4 i manje takmičara boriće se svako sa svakim.Organizator uzima za pravo da promeni način takmičenja u zavisnosti od broja učesnika.

Nagrade:                       Za ostvareni plasman od 1-3 mesta dodeljujemo medalje.

 

Napomena ;-                 Za stvari i ostale vrednosti ostavljene u svlačionici,organizator

                      ne odgovara. Osiguranje učesnika je na teret klubova.

 

 

Kontakt :                       Milan Jovetić-trener                061/153-86-81

                                       Antonić Nikola-trener              065/870-91-49

 

  Predsednik kluba

Gavrilović Aleksandar