Poštovani,
Komisija Dan Kolegijum je zasedala dana 22.01.2018. godine, pregledala prispele prijave i donela
Odluku ko od kandidata može pristupiti plaganju, i to su:

I DAN
1.STEFAN JOVIĆ 41. DANILO POPOVIĆ
2. ALEKSANDAR JOVIĆ 42. STRAHINJA NIKOLIĆ
3. ANA RAKIĆ 43. MILOŠ JOVANOV
4. VESNA RAKIĆ 44. MILENA KURUZOVIĆ
5. ŽARKO STUPAR 45. MILOŠ IVANIĆ
6. NINOSLAV KOHAJM 46. KATARINA IVANIĆ
7. SAŠA ANĐELOVIĆ 47. KATARINA JOVANOVIĆ
8. MATIJA MILIĆEVIĆ 48. MARKO VASIĆ
9. STEFAN JEVREMOVIĆ 49. NIKOLA BOŠKOVIĆ
10. NEDA OSTOJIĆ 50. VUK KOŠIĆ
11. ĐORĐE RADOVIĆ 51. MILAN KAJGANIĆ
12. PETAR PANDŽA 52. IGOR OMASTA
13. NIKOLA DOBRICA 53. DUŠAN PAVIĆ
14. DUŠAN JANOŠEVIĆ 54. ANĐELA RADULOVIĆ
15. MIHAILO GUT 55. BRANKO ŽIVKOVIĆ
16. MMARKO SIMIĆ 56 DALIBOR MLADENOVIĆ
17. MILICA GRBIĆ 57. RADOVAN ŽIVANOVIĆ
18. MARIJA IVKOVIŽ 58. SLOBODAN BAKIĆ
19. VLADIMIR KOSTIĆ 59. MATEJA VUKMIRICA
20. MIRKO JASNIĆ 60. BRANISLAV ZARIĆ
21. STEFAN ANIČIĆ 61. DEJAN GRUJIĆ
22. VELJKO KNEŽEVIĆ 62. NEMANJA MILIĆ
23. VELIMIR KOSOVIĆ 63. DENIS KONČAR
24. BORISLAV ADŽIĆ 64. MOMČILO KUSMUK
25. SRĐAN DOMAZETOSKI 65. ĐORĐE MITRAŠINOVIĆ
26. KRISTINA ŽIVANOVIĆ 66. MIHAILO ĆIRIĆ
27. NIKOLA RAIČEVIĆ 67. ALEKSANDAR GAĆEŠA
28. DAVID NIČIĆ 68. NEBOJŠA NEŠIĆ
29. IGOR OBADOV 69. ANĐELA RANĐELOVIĆ
30. IGOR PEJČIĆ 70. NINA DANGUBIĆ
31. DUŠKO MARIĆ 71. MILOŠ SAMARDŽIĆ
32. MARIJA ILIĆ 72. LAZAR KADIĆ (NIŠ)
33. MILANA DSRAGIĆ 73. IVAN VIDOJEVIĆ (NIŠ)
34. ALEKSA CVETANOVIĆ 74. ĐORĐE PANOVIĆ (NIŠ)
35. VUK RAONIĆ 75. ANDREJ MOSIĆ (NIŠ)
36. MARKO ERDEVIK 76. ALEKSA KRSTIĆ (NIŠ)
37. MILAN MIJAČIĆ 77. LANA MRDALJ
38. MILOVAN SAVANOVIĆ 78. ZORAN KOZOMORA
39. VUK SIMIĆ 79. DANILO ADAM
40. MARKO ČANIĆ 80. ALEKSA INĐIĆII DAN strana 2.
1. ŽIVKO SIMIN
2. DARKO VASILJEVIĆ
3. BOJAN ĐEKIĆ
4. SLAVIŠA NERANDŽIĆ
5. STEVAN JOVANOVIĆ
6. ALEKSANDAR GRAHOVAC
7. VUK STANKOVIĆ
8. NEMANJA VLAISAVLJEVIĆ
9. TAMARA VUČKOVIĆ
10. ALEKSANDAR ANDRIĆ
11. ĐORĐE KRUTIL
12. NATAŠA BOŠKOVIĆ
13. ANA BOSNIĆ
14. DEJAN STANOJEV

III DAN
1. RAJKO LJUŠIĆ
2. MIROSLAV BEGOVIĆ
3. ALEKSANDAR PETROVIĆ
4. DEJAN TOMAC
5. VIKTOR OŽEGOVIĆ

IV DAN
1. MARKO VUKOVIĆ
2. DRAGANA GOLOVIĆ
3. DAVID RADULOVIĆ

V DAN
1. DRAŽEN PROLIĆ
2. NEEDELJKO ĐUKIĆ

VI DAN
1. Dr. JOVAN PEJČIĆ
2. MIROLJUB NIČIĆ
3. RAKIĆ SLOBODAN

VII DAN
1. DRAGAN SPASIĆ
2. Mr. VESELIN NOVAKOVIĆ
3. Prof. DUŠAN STOJANAC

Kandidati koji nisu uplatili za svoje polaganje za majstorski pojas, uplatu da izvrše najkasnije do 25.01.2018.
Godine na tekući račun broj: 355-000320059315418 kod Vojvođanske Banke.

Komisija Dan Kolegijum