Кандидати који су полагали за ДЕЛЕГАТЕ:

 

 1. ПОПОВИЋ ЛИДИЈА ЈС Београда        80 бодова        - положила

 2. ИВЕЗИЋ ДОБРИВОЈЕ   ЈС Цен.Србије     51 бодова        - положио

 3. СТОЈКОВИЋ СЕНТА     ЈС Цен.Србије     40 бодова        - није положио

 4. ЂИНОВИЋ МИРЈАНА   ЈС Београда        72 бодова        - положила

 5. ЈОЧИЋ МИРОСЛАВ   ЈС Војводине      29 бодова        - није положио


 

Положи ли су кандидати који су остварили преко 50 бодова

 

 

Кандидати који су полагали за ВОЂЕ ЛИСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА:

 

 1. РАНЧИЋ МИЛИЦА ЈС. Београд            35 бодова        - није положила

 2. БУЉЧИК ПАВЛЕ   ЈС Војводина         100 бодова      - положио

 3. САВИЋ СТАНКА    ЈС Београд             100 бодова      - положила

 4. МАРКОВИЋ ДЕЈАНА    ЈС Београд              35 бодова        - није положила

 5. МАРКОВИЋ МИЛОШ ЈС Цен. Србије       100 бодова      - положио

 6. МАРКОВИЋ РАДА    ЈС Војводине         100 бодова      - положила

 7. МАРКОВИЋ РАДИСАВ  ЈС Београда           100 бодова       - положио

 8. ОЖЕГОВИЋ ВИКТОР ЈС Војводина          60 бодова        - положио

 9. ЗЕРЕНСКИ ПАВЛЕ  ЈС Војводина         75 бодова         - положио

 10. ИГЊАТОВИЋ ИВАНА ЈС Цен.Србије        60 бодова        - положила


 

Положили су кандидати који су остварили преко 50 бодова

 

 

НАПОМЕНА: Молим кандидате који су положили тест да, у што краћем року, доставе своју фотографију на мejл адресу савеза office@jss.rs, како би се покренуо поступак израде акредитација.

ПРЕДСЕДНИК ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ЏСС

Проф. др Мирољуб Благојевић