Prema planu reorganizacije i modernizacije rada Džudo saveza Srbije u Novom Sadu održan je seminar a zatim i provera znanja a sve u sklopu procesa licenciranja delegata, voditelja takmičarskih lista članova IT tima i organizatora bezbednosti u džudo sportu.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces licenciranja se odvijao prema sledećim fazama: Teorijsko predavanje, praktična obuka za svaki od navedenih zaduženja (delegata, voditelja takmičarskih lista članova IT tima i organizatora bezbednosti u džudo sportu) a zatim i testiranje kandidata.
- Ovo je prvi put da se ovakav proces licenciranja svih lica koji učestvuju u procesu realizacije takmičenja. Svi su prošli teorijsku i praktičnu obuku kao i testiranje. Izuzetno smo zadovoljni da u svakom segmentu rada Džudo saveza Srbije pa samim tim i u ovom koji predstavlja edukaciju, radimo i ispunjavamo zacrtano-istakao je Dragan Atanasov.