Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 114/12),


DžUDO SAVEZ SRBIJE
Strahinjića Bana 73a, Beograd


Objavljuje i dostavlja


I N F O R M A C I J U br. 5


Na pitanja ponuđača dajemo sledeće odgovore:


P: Molimo da nam odgovorite na sledeca pitanja vezana za Javnu nabavku male vrednosti br JNMV 5/2015.

1. Na strani broj 2 konkursne dokumentacije pri dnu pise da je “UKUPAN BROJ STRANA 26”. Medjutim, zadnja strana konkursne dokumentacije je sa rednim brojem 25. Da li je konkursna dokumentacija potpuna ili mozda nesto nedostaje?

2. S obzirom da u obrascu ponude tj “ Tehnickim specifikacijama” nije naznacen broj sedista, molim da pojasnite koliko sedista podrazumeva veliki autobus, koliko mali, a koliko dupli.

3. Zasto obrazac broj 6 na strani br 20 konkursne dokumentacije postoji samo za “veliki” autobus, a ne I za mali I dupli?

O: 

1. Kompletna je. Greška u brojanju.

2. To bi vi bolje trebalo da znate: veliki je 55 ili tako nekao po našim skromnom znaju, mali oko 24, a veliki je dupli (dubldeker)

3. U pitanju je Obrazac stukture cene i dovoljno je popuniti tražene podatke samo za „Veliki“ autobus.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milun DelićNa osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 114/12),


DžUDO SAVEZ SRBIJE
Strahinjića Bana 73a, Beograd


Objavljuje i dostavlja


I N F O R M A C I J U br. 4


Na pitanja ponuđača dajemo sledeće odgovore:


P: Pisem Vam u vezi konkursne dokumentacije: "Javna nabavka male vrednosti, broj JN MV 1/2015"

Preuzeli smo dokumenta sa stranice: Portal javnih nabavki i u tabeli, gde su naznaceni trazeni suplementi pod rednim brojevima: 1, 2 i 3 nisu navedene kolicine. Zanima me o kojim kolicinama se radi?
Da li ce se ispravljati ovaj dokument? Ako da, da li cemo dobiti zvanicni dopis u vezi toga?

O: 

U Konkursnoj dokumentaciji Obrascu ponude stoji:


Р.бр. Назив количина цена без пдв цена са пдв
1. C vitamin 60 tableta    
2. glutamin 600 gr    
3. kre. alkalin 150 kapsula    
4. whey proteinn 1 kutija (2250 gr)    
5. sportske čokoladice 60 kom.    
6. gotorade sportski napitak 30 flaša    
7. Pure L-Glutamine 550gr 3 komada    
8. Pharma Whey HT+  5lb (2.27kg) 3 komada    
9. Recovery 2:1    2.8lb (1.28kg) 4 komada    
10. V-Max Pump   800 gr 2 komada    
11. On glutamine  powder 1000g 6 komada    
12. Cellucor cor. Performance whey, cinnamon swirl 4 cb 12    
13. Bn bcaa powder unflavored 324 gm 12    
14. On opti men 180 6    
15. On zma 90 caps 8    
//////// Ukupno ///////////////////////    

Uvidom u izneto, nesprorno je da si količine određene za sve stavke, pa tako i za one za koje ste postavili pitanje.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milun DelićNa osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 114/12),


DžUDO SAVEZ SRBIJE
Strahinjića Bana 73a, Beograd


Objavljuje i dostavlja


I N F O R M A C I J U br. 3


Na pitanja ponuđača dajemo sledeće odgovore:


P: radi se o obrascu br. 6 koji stoji u konkursnoj dokumentaciji, a taj obrazac se odnosi samo na veliki autobus, pa je nejasno da li treba da postoji identičan obrazac i za malo vozilo i duplo vozilo. Sam obrazac treba da se potpiše i overi, tako je traženo u dokumentaciji

O: U pitanju je obrazac strukture cene. Dovoljno je uneti samo zahtvane podatke.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milun DelićNa osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 114/12),


DžUDO SAVEZ SRBIJE
Strahinjića Bana 73a, Beograd


Objavljuje i dostavlja


I N F O R M A C I J U br. 2


Na pitanja ponuđača dajemo sledeće odgovore:


P: molimo pojašnjenje za tendersku dokumentaciju 5/2015:
01. Na čiji teret padaju troškovi smeštaja i ishrane vozača?
02. Na čiji teret padaju troškovi putarina?
03. U tenderskoj dokumentaciji nedostaju obrazac 6 za mali autobus i dupli autobus.
04. U članu 5 nacrta Ugovora stoji 2014 godina umesto tekuća godina 2015
05. Na čiji teret padaju troškovi parkinga

O: sve troškove osim smeštaja i ishrane vozača snosi ponudjač. Na strani 18 Konkursne dokumentacije (istovetno kao i u modelu ugovora stoji:

DO 300 km CENA PO AUTODANU:

1. Za veliki autobus:

............................ dinara bez pdv/autodan

2. Za mali autobus:

...........................dinara bez pdv/autodan

3. Za dupli autobus:

.......................... dinara bez pdv/autodan

PREKO 300 km DOPLATA PO JEDNOM km :

4. Za veliki autobus:

............................ dinara bez pdv/km

5. Za mali autobus:

...........................dinara bez pdv/km

6. Za dupli autobus:

.......................... dinara bez pdv/km
Prosečna cena: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 = _ dinara bez pdv
Nije nam jasno šta to nedostaje?

Vrlo je jasno da je 2015. godina i postupak 5/2015, a ako se negde potrkala prošla godina, očigledo je u pitanju greška zbog navike za pisanjem prošle godine. Dakle 2015!

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milun DelićNa osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 114/12),


DžUDO SAVEZ SRBIJE
Strahinjića Bana 73a, Beograd


Objavljuje i dostavlja


I N F O R M A C I J U br. 1


Na pitanja ponuđača dajemo sledeće odgovore:


P: Sa Vašeg sajta https://judo.rs/?p=6808 smo odštampali konkursnu dokumentaciju za JAVNU NABAVKU broj JH MB 4/2015. U V Obrascu ponude stoji JHMB 1/2014. Da li je to greška? Na istom V Obrascu Ponude molimo Vas da nam pojasnite šta je potrebno da stoji u delu Ponuda br..............od...............


U VII obrascz izjave o ispunjenosti uslova iz clana 75 i 76 zakona stoji JHMB 1/2015.

Ukoliko je došlo do promene konkurske dokumentacije molim Vas da nam posaljete validnu na email

 

O: JN 4/2015 Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata.
Ponuda br._____ od _________znači da vi stavite svoj broj pod kojim ste ponudu zaveli i datum i ništa više.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milun Delić