Poštovani,

Izvršena rezervacija autobusa sa 49 sedišta ( putuje 32 putnika)

na relaciji:  Beograd-Bielska Biala ( Poljska) u  terminu 05/08.06. 2015. godine

Vreme postavljanja četvrtak 04.06.2015. u  21,15 h na parkingu kod “buvlje” pijace u

Beogradu ( dozvoljeno)

Vreme polaska po prijemu putnika oko 21,30 h.

Cena prevoza po osobi  5.000,00 dinara

Maršuta: Beograd-Budimpešta-Vac-Žilina-Bielska Biala i obratno.

Troškovi smeštaja po osobi u Bielska Biala po danu po osobi iznose 80 E.

Molimo Vas da takmičari na vreme dođu na odredište .

 

Nacionalni treneri za kadete.