Poštovani,
 
Molimo Vas da blagovremeno zatražite od Saveza da se za Vaše takmičare i takmičarke za koje planirate  učešće na takmičenjima iz međunarodnog programa naruče potrebne  ID kartice IJF bez kojih je nemoguće da budu prijavljeni ni za jedan nastup na međunarodnim takmičenjima, a samim tim i nastup na istima.
 
Za takmičare za koje već imamo podatke i koji su imali ID kartice, ali su im istekle, molimo Vas da proverite u kancelariji Saveza njihovu važnost. 
 
Molimo Vas da ovo obaveštenje primite kznanju i što pre se javite kancelariji Saveza.
 
S poštovanjem,
 
Sekretar
Vucelja Goran

Priloženi dokumenti