Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se pojedinačno prvenstvo Vojvodine za POLETARCE (m+ž) i KADETE (m+ž) održati u SUBOTU  02.01.2019. godine u STEPANOVIĆEVU.

ORGANIZATOR: JUDO SAVEZ VOJVODINE
TEH.ORGANIZATOR: JK „OMLADINAC“ STEPANOVIĆEVO
VREME I MESTO ODRŽAVANJA: 02. februar 2019.(subota)
Sala osnovne škole u Stepanovićevu
POLETARCI I POLETARKE:

SISTEM TAKMIČENJA:  KO sistem sa duplim repasažom
SATNICA TAKMIČENJA:

09.00 – 10,00 zvanično merenje
10.00 – 11.00 žrebanje
11.00 – početak takmičenja (na 4 borilišta 6x6)
            
TOLERANCIJA TEŽINE: Nema
KATEGORIJA:                        

M+Ž (2009 i 2010 godište)
M: -22,-25,-28,-31,-34,-38,-42,-46,-50,+50 kg
Ž: -22,-25,-28,-31,-34,-38,-43,+43 kg   

Borbe traju 2 minuta plus 2 minuta golden score. Zabranjene poluge i gušenja.

KADETI I KADETKINJE:

SISTEM TAKMIČENJA: KO sistem sa duplim repasažom
SATNICA TAKMIČENJA:

11.00 – 12.00 kontrolno merenje
12.00 – 13.00 zvanično merenje
13.00 – 14.00 žrebanje

Početak takmičenja uslovnjen završetkom takmičenja za poletarce (takmičenje na 3 borilišta 8x8)

PRAVO NASTUPA:                    

M+Ž (2002, 2003 i 2004 godište)
-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90 i + 90kg
 -40,-44,-48,-52,-57,-63,+70 i + 70kg   

TOLERANCIJA TEŽINE: Nema

KVOTA:         

M: -50,-55,-60,-66,-73,- 81,- 90, + 90 kg
6     6     6    6     4      6      6       7
Ž:  -40,-44,-48,-52,-57,-63, 70, +70 kg
5    5    7     6     5     6     7      7

Borbe traju 4 minuta plus neograničen golden score. Dozvoljene poluge i gušenja. Pravo učešća imaju samo kadeti pomenutih uzrasta, za starije pionire nije dozvoljeno učešće.

ZAJEDNIČKE INFORMACIJE:

Prijave za takmičenje preko cpanela do 31.01.2019. do 24:00.

TAKSE ZA UČEŠĆE:                    

Učesnička taksa je 1.000,00 dinara
Uplata na TR JSV br. 310-5918-16

DOKUMENTA:                        

Takmičarska knjižica obavezno
Lekarski pregled (ne stariji od 6 meseci)
Osiguranje takmičara na teret klubova

Medalje za prvo, drugo i dva treća mesta u svim težinskim kategorijama kadeta i poletaraca, pehar za najuspešnijeg pojedinca u muškoj i ženskoj konkurenciji kadeta.

Prvenstvo JSV se održava prema odredbama Zakona o sportu, Takmičarskog pravilnika DžSS i ostalih normativnih akata DžSS i DžSV.

Sportski pozdrav,

Sekretar                                           
Nataša Bošković                                        


Predsednik TK JSV
Milan Srdanović

Priloženi dokumenti