Obaveštavamo vas da je izvršena rezervacija autobusa sa 49 sedišta

na relaciji : Beograd –Craiova ( Rumunija) u terminu 12/14.06.2015. godine.

Vreme postavljanja u 00,30 h. 11.-12. 06. (četvrtak na petak)

Vreme polaska bi trebalo biti u 01,00 h kako bi optimalno stigli do 13 h.

Mesto postavljanja  ( dozvoljeno) u Beogradu je na “buvljoj” pijaci

 

Troškovi smeštaja i ishrane za 2 dana su 70 EURA po takmičaru.

 

Hvala

 

Lidija Popović