Klubovi su dužni najkasnije do ponedeljka 15.juna da potvrde kancelariji saveza učešće svojih takmičara na Balkanskom prvenstvu za juniore u Zrenjaninu

19.-21. Juna. Naši takmičari ne moraju da plaćaju smeštaj za 2 dana već za jedan dan protuvrednost u iznosu od 35 EURA organizatoru na Račun broj:

355-1012476-61 To znači da lakše kategrojie juniora i juniorki (4 muške i 4 ženske) koje takmiče 20. Juna treba da budu smešteni 19.-20. Juni.

Teže kategorije /4 muške i 4 ženske) treba da takmiče 21. Juna treba da  budu smeštene 20.-21.

 

S poštovanjem,

 

Nacionalni treneri

Nurkić Mirsad

Đukić Nedeljko