Poštovani,

U okviru pravila napisanog u članu 4.1. IJF SOR “ sportista (takmičar) sa Svetske rang liste (bilo kadet, junior i senior) nije ovlašćen da učestvuje  na  nijednom  međunarodnom takmičenju u bilo kom borilačkom sportu, osim u džudou, izuzev ako je IJF dala odobrenje”.
 
 Za sportiste koji nisu tražili odobrenje od IJF-a ili nisu poštovali odluku IJF-a  sledi automatska sankcija koja se primenjuje na sledeći način:
 
- Prvo kršenje:  2 meseca suspenzije IJF-a i njegovih saveza i drugih džudo aktivnosti npr. trening kamp.
- 2. prekršaj:  2 godine suspenzija IJF-a i njegovih saveza i drugih džudo aktivnosti npr. trening kamp.
 
Ova automatska sankcija podleže žalbi Disciplinskoj komisiji IJF-a.
 
Rok za podnošenje žalbe je 15 dana od dana prijema automatske sankcije protiv koje je uložena žalba.
 
Žalba neće odložiti sankciju.