Poštovani,

 

Zaa odlazak na Evropsko prvenstvo kadeta u Sofiju/Bugarska 02.-05. Jual 2015. Godine  predlažemo

Sledeće takmičare i takmičarke