Džudo festival pod pokroviteljstvom Evropske džudo unije održan je po četvrti put u Poreču i u ovom primorskom gradiću okupio je impresivan broj sportista.

Više od 1500 džudista, članova njihovih porodica, naučnih radnika, trenera i arbitara okupilo se u mestu koje je tokom ovih deset dana epicenter našeg sporta. Osim sportske a Džudo festival prisutna je i izuzetna edukativna i naučna komponenta.

Tokom protekle dve godine Džudo savez Srbije bio je prisutan na Festivalu u Poreču i na polju naučno istraživačkog rada. Svoje radove i dostignuća pred eminentnim naučnim radnicima predstavio je i vrsni džudista sada i doc. dr Nemanja Stanković.

-Od 12. do 14. juna održava se naučna konferencija “Istraživanja primenjiva u džudou”. Ovakav simpozijum je za nas u struci zaista posebno mesto gde možemo čuti sve o novim dostigućima kada je u pitaju naš sport. Ukratko odlicno je. Mnogo ideja, vrhunski naučnici, ali ljudi koji ujedno imaju iza sebe evropske i svetske medalje. Izuzetno iskustvo koje ću imati prilike da prenesem svojim kolegama u Srbiji -istakao je doc. dr Nemanja Stanković.

O svemu što je imao prilike da čuje tokom naučne konferencije u Poreču Nemanja Stanković kaže: 

-Izuzetno zanimljivi i vredni radovi koji sa stručne strane mogu da donesi novine. Uglavnom su tretirali  za merenje i kvantifikovanje specifičnog opterećenja u toku džudo borbe. Dakle, ne samo laboratorijski testovi, već testovi koji mogu direktno da mere rad u sali.