Poziv za podnošenje ponuda JNMV

Objavio | April 2, 2015 u 2:36 pm | Nema komentara | Javne nabavke i tenderi

Na osnovu članova 55, 57 i 60 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” broj 124/2012), Naručilac Sportsko udruženje Džudo savez Srbije upućuje poziv ponuđačima da podnesu pismene ponude, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Preuzmite:

pdfIcon16 Javni poziv za podnošenje ponuda
pdfIcon16 Konkursna dokumentacija


Komentari su zatvoreni.

© 2011 WideZine. All rights reserved.