0:00 / 0:00
JAPARIDZE
Akaki
GEO
Round 2 -90
I W P I W P
0 0
0 1
04:43
RADULJ
Miljan
SRB
Shido Non-Combativity
Shido Non-Combativity
Score Waza-ari
JAPARIDZE
Akaki
GEO
RADULJ
Miljan
SRB
MORAIS
Guilherme
BRA
RADULJ
Miljan
SRB
MAMATRAKHIMOV
Jakhongir
UZB
RADULJ
Miljan
SRB
RADULJ
Miljan
SRB
KNAUF
Alexander
USA
RADULJ
Miljan
SRB
MITROVIC
Aleksa
FRA