Poštovani!

Dana 26. januara 2019. godine u Novom Sadu, u sali UJISK „Slavija“ Novi Sad, održaće se polaganje za Majstorske DAN-stepen pojase Džudo saveza Srbije (u daljem tekstu DŽSS). Da bi se ispiti i promocija Majstorskih pojasa mogli regularno održati, DAN Kolegijum DŽSS i ove godine organizuje hospitovanje zainteresovanih kandidata. Hospitovanje će se održati od 24. – 26. januara u Sali UJISK „Slavija“ Novi Sad po sledećoj satnici:

- Četvrtak 24. januara od 11.00 – 12.30 pre podne i od 15.00 – 16.30 poslepodne,
- Petak 25. januar od 11.00 – 12.30 pre podne i od 15.00 – 16.30 poslepodne.
- Subota 26. januar od 10.00 – 12.00 pre podne.

POSEBNA NAPOMENA!!!

Dan Kolegijum DŽSS, koji vrši ispite Kandidata koji izlaze na polaganje za Majstorske pojaseve, jednoglasan je u zaključku da kriterijumi za polaganje za Majstorske pojaseve i neophodno pokazano znanje Kandidata nisu u prethodnim godinama bili na zadovoljavajućoj nivou. Da bi se ostvarila potpuna regularnost nivoa potrebnog znanja, ovogodišnji kriterijumi Ispitne Komisije DAN Kolegijuma biće usaglašeni i na potrebnom nivou znanja za polaganja ispita.


Polaganje prijavljenih kandididata za Majstorske pojaseve održaće se u subota 26. januar 2019. godine sa početkom u 12.00 časova.

Ovogodišnjie hospitovanje vodiće Mr. Svetlana Vajnberger - Mihalčić, majstor džudoa 5. DAN-stepen, zvanični instruktor IJF za kontrolu hospitovanja Nage-No-Kate i Katame-No-Kate. Njoj će u radu pomagati Vladimir Jovičić, instruktor IJF i demonstratori koje odredi Mr. Svetlana Vajnberger - Mihalčić.

Saglasno članu 1. ovog Pravilnika ispitna Komisija za polaganje ispita je imenovana od članova DAN Kolegijuma i nju čine: Predsednika DAN Kolegijuma, Predsednika DŽSS i majstori nosioci Viših (6. 7. i 8.) DAN-stepenom iz Regiona, koji su konstitutativni delovi Saveza:

- tri člana Džudo saveza Beograda
- tri člana Džudo saveza Vojvodine
- tri člana Džudo saveza Centralne Srbije

Mole se Regionalni džudo Savezi (Beograda, Vojvodine, Centralne Srbije) da obaveste džudo klubove na svome Regionu da džudisti koji žele da poilažu ispit za Majstorske i Više Majstorske pojaseve treba da pošalju prijave Kancelariji Sžudo Saveza Srbije, na adresu Strahinića Bana 73a, najkasnije do petka 18. januara 2019. Godine.

Članovi DAN Kolegijuma, koji su imenovani od strane svojih Regionalnih Saveza sastaće se u ponedeljak 21. januara 2019. godine u 11.00 časova u prostorijama Džudo saveza Srbije u Beogradu, Strahinjića Bana 73a, kako bi pregledali prispele prijave i usaglasili kriterijume Pravilnika Saveza sa prispelim prijavama i dokumentacijom Kandidata za polaganje ispita za Majstorska zvanja. Prijave koje ne stignu u Džudo savez Srbije do 18. januara neće se uzimati u razmatranje u ovom ispitnom roku.

Zainteresovani kandidati za polaganje za Majstorske pojaseve treba da pošalju svu kompletnu dokumentaciju  DAN Kolegijumu na adresu saveza Nekompletna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Potrebna dokumentacija za prijavu za polaganje nalazi se na Sajtu Saveza pod nazivo PRAVILNIK KOMISIJE ZA DAN STEPENE DŽUDO SAVEZE SRBIJE.

Posebno se upozoravaju kandidati koji se prijavljuju za Majstorki pojas 1. DAN stepen da moraju da pošalju fotokopiju diplome o položenom učeničkom 1. KYU (braon pojasu). Ispit za braon pojas mora da je star najmanje 2 godine i mora biti dodeljen od Regionalnog Džudo Saveza, nikako od Džudo Kluba. Takođe neophodno je poslatu spisak rezultata (sa tačnom godinom kada je rezultat postignut), koje je kandidat postigao.

Kandidati koji žele da polažu za 1. (prvi), 2. (drugi), 3. (treći), 4. (četvrti) ili 5. (peti) DAN stepen, neophodno je da posebno pošalju spisak sportskih rezultata koji je kandidat postigao u periodu od kad je bio promovisan u poslednji pojas.

Kandidati koji smatraju da imaju prava da polažu za Više Majstorske pojaseve 6. (šesti), 7. (sedmi) ili 8. (osmi) DAN stepen, neophodno treba da upute zahtev DAN Kolegijumu, ali isključivo preko Regionalnih DAN Komisija, koje treba prvo da razmatraju zahtev i pismenim putem pošalju DAN Kolegijumu zahtev o opravdanosti zahteva kandidata sa teritorije njihovih Regiona. Tek nakon stava Komisije Regionalnog Džudo Saveza, DAN Kolegijum DŽSS doneće konačnu odluku.

Takse za polaganje Majstorskh ispita su sledeće:
1.  DAN-stepen – 10.000,00 dinara,
2.  DAN-stepen – 15.000,00 dinara,
3.  DAN-stepen – 20.000,00 dinara,
4.  DAN-stepen – 23.000,00 dinara,
5.  DAN-stepen – 28.000,00 dinara,
-    Crni pojas-Počasni – 7.000,00 dinara,
-    Izdavanje duplikata diplome – 5.000,00 dinara.

Sportski pozdeav
Predsednik DAN Kolegijuma
Dr Slavko Obadov s.r.
Priloženi dokumenti