Obaveštavamo klubove da do 24. aprila 2017. prijave svoje takmičare za učešće na Evropskom Kupu Ploiesti 2017 preko kancelarije JSS. Judo Savez Srbije snosi troškove svim reprezentativcima koji su ostvarili dobre rezultate osvajanjem medalja na evropskom prvenstvu u protekloj godini i evropskim kupovima u tekućoj godini. U zavisnosti od broja prijavljenih takmičara postoji mogućnost organizovanog prevoza. O visini iznosa troškova smeštaja i ishrane možete se infrmisati na sajtu EJU u najavi predmetnog takmičenja. Svi takmičari I treneri koji putuju na Evropski Kup u Ploiesti moraju imati putno zdrastveno osiguranje

Nacionalni treneri ženske i mužke kadetske reprezentacije
Dragan Spasić
Munir Šabotić